26/01/2016

Raport bieżący nr 5/2016: Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2015 rok

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania odpowiednio skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za rok obrotowy 2015.

Raporty roczne, o których mowa powyżej zostaną opublikowane w dniu 6 marca 2016 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku termin publikacji odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok ustalony był na 9 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry