25/10/2019

Raport bieżący nr: 49/2019: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2019 roku powziął informację, iż jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ, Nabywca), wygrała na rynku polskim przetarg zorganizowany przez jeden z największych banków w Polsce (Bank), na zakup portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności. Wartość nominalna portfeli wierzytelności, o których mowa powyżej, wynosi ok. 1,4 mld zł. Do finalizacji transakcji dojdzie po akceptacji przez Zarząd Banku wyboru Nabywcy. Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

Przewiń do góry