20/12/2018

Raport bieżący nr 49/2018: Zawarcie z ING Bank Śląski umowy kredytowej

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku wraz z jednostką od niego zależną, PROKURA NS FIZ, zawarł z ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w łącznej kwocie 200 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności (Kredyt). Oprocentowanie Kredytu jest ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o stawkę WIBOR. Kredyt jest udzielony na okres kredytowania kończący się w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Przewiń do góry