27/09/2017

Raport bieżący nr 49/2017: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2017 roku powziął informację, iż jednostka od niego zależna, PROKURA NS FIZ wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Getin Noble Bank S.A. Wartość nominalna portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 419,7 mln PLN. Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

Przewiń do góry