27/06/2013

Raport bieżący nr 49/2013: Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 czerwca 2013

Zarząd KRUK S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku podjęło Uchwałę nr 22/2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK S.A.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany w Statucie zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Wyszczególnienie zmian Statutu KRUK S.A. oraz tekst jednolity Statutu KRUK S.A. przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.  w dniu 27 czerwca 2013 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. 

Przewiń do góry