19/12/2018

Raport bieżący nr 48/2018: Zawarcie z Bankiem Pocztowym umowy o kredyt obrotowy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku, zawarł z Bankiem Pocztowym S.A umowę o kredyt (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 50 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności na rynku polskim (Kredyt). Oprocentowanie Kredytu jest ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o stawkę WIBOR 1M. Kredyt jest udzielony na okres kredytowania kończący się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Przewiń do góry