30/11/2012

Raport bieżący nr 48/2012: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 listopada 2012r. roku powziął informację iż, jednostka od niego zależna PROKURA NS FIZ wygrała przetarg na zakup pakietu wierzytelności od Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wartość nominalna pakietu wierzytelności, o którym mowa powyżej wynosi  367 568 498,44zł.
Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z wygranym przetargiem.
 

Przewiń do góry