27/11/2020

Raport bieżący nr 46/2020: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 roku otrzymał od Morgan Stanley & Co. International plc, zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki o treści, która znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
 

Przewiń do góry