14/12/2018

Raport bieżący nr 46/2018: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z 16 listopada 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została umowa cesji wierzytelności (Umowa) pomiędzy spółką zależną Emitenta tj. InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie a Bankia S.A. z siedzibą w Walencji oraz BFA Tenedora de Acciones S.A.U. z siedzibą w Madrycie. Przedmiotem Umowy jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 246 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 14 grudnia 2018 roku 1,06 mld zł).

Przewiń do góry