25/06/2013

Raport bieżący nr 46/2013: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku w przedmiocie emisji  oraz ustalenia oprocentowania niezabezpieczonych obligacji, Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 roku podjął Uchwałę Nr 29/2013 („Uchwała”) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii R2 („Obligacje serii R2”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii R2 doszła do skutku oraz że zostało przydzielonych 15.000 Obligacji serii R2, każda o wartości nominalnej równej 1.000 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1.000,00  złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej równej 15.000.000,00 złotych.

 

Przewiń do góry