16/11/2012

Raport bieżący nr 46/2012: Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1.000 zł każda emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. (Obligacje serii O2), Zarząd KRUK S.A.(„Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 roku podjął Uchwałę Nr 46/2012 w przedmiocie ustalenia oprocentowania Obligacji serii O2 („Uchwała”).
Zgodnie z Uchwałą oprocentowanie Obligacji serii O2 zostało ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 460 punktów bazowych (Oprocentowanie).

 

Przewiń do góry