15/09/2017

Raport bieżący nr 44/2017: Otrzymanie przez KRUK S.A. protokołu z badania ksiąg podatkowych przez Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 września 2017 roku otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu (Urząd, Protokół).

Kontrola (Kontrola) jest prowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 rok.

W wyniku Kontroli stwierdzono zaległość podatkową, którą Spółka szacuje wraz z należnymi odsetkami łącznie na kwotę około 2,6 mln zł.

Spółka nie wniesie zastrzeżeń do Protokołu, złoży stosowne korekty oraz ureguluje zaległość podatkową.

Spółka obecnie oczekuje na ostateczną decyzję Urzędu w ww. sprawie.

Informację o trwającej Kontroli Urzędu Emitent przekazał w Skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2017 roku, opublikowanym w dniu 5 września 2017 roku.

Przewiń do góry