19/05/2016

Raport bieżący nr 44/2016: Przydział obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2016 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB2 (Obligacje), emitowanych w ramach III Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 1 350 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 135 000 000zł.

Zapisy na oferowane 1 350 000  Obligacji prowadzono od 12 maja 2016 roku (włącznie) do 18 maja 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 19 maja 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 1067 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 2 313 722 Obligacje. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 1 350 000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 42%.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry