12/06/2013

Raport bieżący nr 44/2013: Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jednostka zależna od KRUK S.A. (PROKURA NS FIZ), powzięła informację o podjęciu w dniu 12 czerwca 2013 r. przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia pomiędzy PROKURA NS FIZ a Bankiem umów cesji wierzytelności dotyczącej portfeli o łącznej wartości nominalnej ok. 420 mln zł.

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z ww. portfelami wierzytelności.

Przewiń do góry