05/09/2019

Raport bieżący nr 43/2019: Zawarcie aneksu umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 września 2019 roku Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta, tj.:  InvestCapital LTD, Kruk Romania SRL oraz Prokura NS FIZ (Kredytobiorcy) podpisali z konsorcjum banków, tj.: DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks do umowy wielowalutowego kredytu (Kredyt) rewolwingowego (Aneks). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu, do maksymalnej wysokości 260 mln EUR (Kredyt) oraz przedłużenie dostępności Kredytu o kolejne 12 miesięcy. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione.   
 

Przewiń do góry