29/11/2018

Raport bieżący nr 43/2018: Zawarcie z mBankiem S.A. aneksu do umowy kredytu

Nawiązując do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 listopada 2018 roku wraz z jednostką  od niego zależną, PROKURA NS FIZ (Kredytobiorca) zawarł z mBankiem Spółką Akcyjną (Bank) aneks (Aneks) do trójstronnej umowy o kredyt rewolwingowy (Kredyt). Od daty zawarcia niniejszego Aneksu kwota Kredytu zostaje zwiększona o 40 mln PLN, tj. do łącznej maksymalnej kwoty 140 mln PLN. Kredyt jest udzielony na okres kredytowania kończący się w dniu 1 lipca 2023 r.

Przewiń do góry