05/11/2012

Raport bieżący nr 43/2012: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 roku podjął Uchwałę Nr 43/2012 w przedmiocie dojścia do skutku emisji  niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii O1 („Obligacje serii O1”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii O1 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 30 000 Obligacji serii O1, każda o wartości nominalnej 1 000,00 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1 000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 30 000 000,00 złotych.

 

Przewiń do góry