07/10/2021

Raport bieżący nr 42/2021 Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 października 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa zawiadomienie o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki o 2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przez Fundusze, o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, w wyniku rejestracji obniżenia kapitału spółki Kruk S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 1 października 2021 roku, o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 41/2021 w dniu 5 października 2021 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki o 2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Poniższa tabelka przedstawia zestawienie ilości akcji i głosów przed i po rejestracji obniżenia kapitału spółki.

                                         PRZED                           PO 
FUNDUSZE ŁĄCZNIE     liczba            %               liczba                % 
Głosy                                2 802 261    14.74%       2 802 261     14.95% 
kapitał                               2 802 261     14.74%      2 802 261     14.95%”
 

Przewiń do góry