16/11/2020

Raport bieżący nr 42/2020: Informacja o przyjętych od akcjonariuszy spółki ofertach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (Biuro Maklerskie), zgodnie z którą w okresie przyjmowania ofert zbycia akcji KRUK S.A.(„Spółka”) przez Biuro Maklerskie, tj. od 19 października do 13 listopada 2020 r. przyjęte zostało 1 659 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 17 312 434 akcje Spółki (Oferta). 

Przyjętych zostało 393 ofert sprzedaży, z których każda obejmowała ilość akcji większą od 29 i mniejszą od 70 akcji, które łącznie objęły 17 349 akcji a po uwzględnieniu ofert złożonych wielokrotnie z jednego rachunku (6 ofert obejmujących łącznie 306 akcji), preferencyjnemu przydziałowi podlegało 387 ofert obejmujących łącznie 17 043 akcje. Ofertom z ilością akcji większą od 29 i mniejszą od 70 zostało przydzielone 387 akcji. Ilość ofert, z których każda obejmowała nie więcej niż 29 akcji lub nie mniej niż 70 akcji wyniosła 1 269 i łącznie te oferty objęły 17 295 391 akcji. 

Po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji dla ofert obejmujących nie więcej niż 29 akcji oraz nie mniej niż 70 akcji, ustalona została średnia stopa redukcji 98,44%. Ofertom z ilością akcji nie większą niż 29 akcji nie przydzielono żadnych akcji, ofertom obejmującym nie mniej niż 70 akcji każda przydzielono łącznie 270 613 akcji. 
Łącznie Spółka skupi od akcjonariuszy 271 000 akcji po cenie jednostkowej 350,00 zł. Planowanym dniem rozliczenia Ofert jest 18 listopada 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR. […]

Przewiń do góry