19/08/2014

Raport bieżący nr 42/2014: Podpisanie umowy spółki KRUK Deutschland GmbH w Niemczech

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa spółki KRUK Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie (Spółka), która jest w 100% zależna od Emitenta w ten sposób, że Emitent posiada 250 udziałów o wartości nominalnej 1.000 EUR za każdy udział i łącznej wartości 250.000 EUR, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową KRUK na terenie Niemiec i innych krajów europejskich, a także obrót wierzytelnościami.

Ekspansja zagraniczna jest jednym z głównych celów strategicznych Emitenta na lata 2011 – 2014, o których Emitent informował w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Pod względem wartości inwestycji przeznaczanych na nabywanie portfeli wierzytelności, Emitent szacuje rynek niemiecki na większy niż polski. W opinii Emitenta, obecność na nowym rynku stwarza szansę na wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikację aktywów oraz wzrost przychodów Grupy Kapitałowej KRUK.

 

 

Przewiń do góry