29/08/2011

Raport bieżący nr 42/2011: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2011 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem:

  • Piotr Krupa/ 2655790 / 38,45% /15,71%
  • Polish Enterprise Fund IV, L.P. /4196550/60,75%/24,83%

Podstawa prawna: Art.70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Przewiń do góry