29/05/2024

Raport bieżący nr 41/2024: Ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji obligacji serii AO5EUR i AO6EUR

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) komunikatem z dnia 28 maja 2024 r. poinformował, że od dnia 3 czerwca 2024 r. obligacje na okaziciela Emitenta serii AO6EUR (KR10229) oznaczone kodem „PLKRK0000838” oraz serii AO5EUR (KRU0229) oznaczone kodem „PLKRK0000820”, zgodnie z Oświadczeniem nr 513/2024 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 maja 2024 r., będą notowane pod nazwą skróconą (KRU0229) i oznaczone kodem „PLKRK0000820”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry