27/11/2018

Raport bieżący nr 41/2018: Przydział obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 listopada 2018 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AG1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 300 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 30 000 000 zł. Zapisy na oferowane 300 000 Obligacji prowadzono od 15 listopada 2018 roku (włącznie) do 26 listopada 2018 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 27 listopada 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 374 Inwestorów skutecznie złożyło 391 zapisów na 328 460 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 8,66%, Spółka przydzieliła 300 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 374 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry