09/05/2016

Raport bieżący nr 41/2016: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

Zarząd KRUK S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 maja 2016 roku.

Przewiń do góry