06/08/2014

Raport bieżący nr 41/2014: Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd KRUK S.A.(Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego KRUK S.A. za I półrocze 2014 roku (Raport półroczny). Raport półroczny zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2014 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 4/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku termin publikacji Raportu półrocznego ustalony był na dzień 1 września 2014 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 

Przewiń do góry