26/10/2012

Raport bieżący nr 41/2012: Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że dnia 26 października 2012 r. zawarł aneks do umowy kredytu rewolwingowego (dalej odpowiednio: Aneks i Umowa) zawartej w dniu 8 kwietnia 2011 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) z późniejszymi zmianami. Ostatni aneks do umowy został podpisany w dniu  7 marca 2012 r. Informacje nt. Umowy zostały przedstawione w Aneksie nr 1 z dnia 8 kwietnia 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Kruk S.A., a o zawarciu aneksu z dnia 7 marca 2012 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 7 marca 2012 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu:
a. limit kredytowy w ramach kredytu rewolwingowego w wysokości 80 mln zł został podzielony na dwa odrębne limity w wysokości odpowiednio 63 mln zł oraz 17 mln zł (Limity);
b. termin okresu dostępności poszczególnych Limitów ustalono odpowiednio na dzień 31 lipca 2014 r. dla Limitu w wysokości 17 mln zł oraz na dzień 31 lipca 2015 r. w odniesieniu do Limitu w wysokości 63 mln zł;
c. zmianie uległ ostateczny termin spłaty kredytu, który dla Limitu w wysokości 63 mln zł ustalono na dzień 31 lipca 2016 r. a dla Limitu w wysokości 17 mln zł na dzień 31 lipca 2015 r.

Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym warunki dotyczące Kredytu Dodatkowego udzielonego na mocy aneksu z dnia 7 marca 2012 roku, nie uległy zmianie.
 

Przewiń do góry