22/05/2023

Raport bieżący nr 40/2023: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 17 maja 2023 roku informuje, że w dniu 22 maja 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok wynoszącego 804.982.752,25 zł w następujący sposób:
1. kwotę 289.781.850,00 zł  przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 15,00 zł na jedną akcję, 
2. pozostałą część, tj. 515.200.902,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Przewiń do góry