24/09/2021

Raport bieżący nr 40/2021: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz raportu bieżącego 43/2019 z dnia 5 września 2019 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta (Kredytobiorcy) podpisali z konsorcjum banków tj. aktualnie DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks (Aneks) do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego(Kredyt). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu, do maksymalnej wysokości 273 mln EUR oraz przedłużenie dostępności Kredytu o kolejne 12 miesięcy tj. do lipca 2026 roku. Przed zawarciem niniejszego Aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 235 mln EUR. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione. Jednocześnie w związku z zawartym Aneksem poręczenie Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta będzie wynosiło do 447 mln EUR każde.
 

Przewiń do góry