16/11/2018

Raport bieżący nr 40/2018: Podpisanie listu intencyjnego w związku z zakupem wierzytelności na rynku hiszpańskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2018 roku powziął informację, iż spółka zależna Emitenta tj. InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, podpisała w dniu dzisiejszym list intencyjny dotyczący zawarcia umowy (Umowa) na zakup wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna wierzytelności, o których mowa powyżej, wynosi ok. 247 mln EUR (1,06 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 16 listopada 2018 roku). Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu Umowy.

Przewiń do góry