06/02/2019

Raport bieżący nr 4/2019: Przydział obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 lutego 2019 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AG2 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. Zapisy na oferowane 250 000 Obligacji prowadzono od 24 stycznia 2019 roku (włącznie) do 5 lutego 2019 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 6 lutego 2019 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 514 Inwestorów skutecznie złożyło 597 zapisów na 260 374 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 3,98%, Spółka przydzieliła 250 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 511 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry