05/01/2017

Raport bieżący nr 4/2017: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii AF1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 dotyczącego rejestracji obligacji serii AF1 KRUK S.A. (Spółka) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki informuje, iż Zarząd  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Giełda) podjął w dniu 5 stycznia 2017 r. Uchwałę nr 14/2017  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AF1 Spółki (Uchwała).

Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Zarząd GPW postanowił:

1. wprowadzić z dniem 10 stycznia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400 000 obligacji na okaziciela serii AF1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000481”;

2. notować obligacje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU1221”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt  3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry