12/01/2016

Raport bieżący nr 4/2016: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2016:

- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok zostanie opublikowany 9 marca 2016 roku,

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 rok zostanie opublikowany 8 maja 2016 roku, 

- Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku zostanie opublikowany 28 sierpnia 2016 roku. 

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zostanie opublikowany 1 listopada 2016 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2016 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2016 roku.

Przewiń do góry