20/09/2021

Raport bieżący nr 39/2021: Uzupełnienie o brakujące oświadczenie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021, opublikowanego przez Emitenta w dniu 8 września 2021 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze 2021 roku o brakujące oświadczenie zarządu, które stanowi załącznik do niniejszego raportu. Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy KRUK za I półrocze 2021 roku. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry