10/07/2019

Raport bieżący nr 39/2019: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

II kwartał 2019 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

II kw. 2019

II kw. 2018

zmiana

1 897 mln zł

1 871 mln zł

+1%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

II kw. 2019  

II kw. 2018 

zmiana

129 mln zł

282 mln zł

-54%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

II kw. 2019

II kw. 2018

zmiana

 447 mln zł

401 mln zł

+11%

 

I półrocze  2019

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

1H 2019

1H 2018

zmiana

3 288 mln zł

2 499 mln zł

+32%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

1H 2019

1H 2018

zmiana

309 mln zł

407 mln zł

-24%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

1H 2019

1H 2018

zmiana

874 mln zł

763 mln zł

+15%

 

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2019 zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za pierwsze półrocze 2019 roku, którego publikacja została przewidziana na 5 września 2019 roku.

Przewiń do góry