22/08/2017

Raport bieżący nr 39/2017: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku otrzymał od Prezesa Zarządu KRUK S.A.  Piotra Krupy oraz od Członków Zarządu KRUK S.A. tj.: Urszuli Okarma, Agnieszki Kułton, Iwony Słomskiej oraz Michała Zasępy powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienia). Transakcje dotyczyły objęcia warrantów za rok 2016 wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2015-2019 adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomień. 

Przewiń do góry