31/05/2013

Raport bieżący nr 39/2013: Zmiany w Radzie Nadzorczej KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2013 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. od Pana Dariusza Prończuka ze skutkiem na dzień 31 lipca 2013r.
Przyczyna rezygnacji wskazana przez Pana Dariusza Prończuka to fakt, iż po sprzedaży wszystkich posiadanych akcji KRUK S.A. akcjonariuszem Spółki przestał być Polish Enterprise Fund IV - fundusz zarządzany przez Enterprise Investors Sp. z o. o., w której Pan Dariusz Prończuk jest Partnerem Zarządzającym.
W związku z powyższym w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. Zarząd zamieści punkt dotyczący powołania członka Rady  Nadzorczej Spółki.

 

Przewiń do góry