17/05/2023

Raport bieżący nr 38/2023: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 maja 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę  w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz  rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok wynoszącego 804.982.752,25 zł w następujący sposób:
1.    kwotę 289.781.850,00 zł  przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 15,00 zł na jedną akcję, 
2.    pozostałą część, tj. 515.200.902,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy jest zgodna z przyjętą przez Zarząd 2 grudnia 2021 r. Polityką Dywidendową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2021.
 

Przewiń do góry