29/10/2020

Raport bieżący nr 38/2020: Informacja o utworzeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za III kwartał 2020 roku

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 października 2020 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie zmiany planów wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy (Rezerwa) oraz wstępnych szacunkowych wyników Grupy KRUK za III kwartał 2020 roku.
Emitent informuje, że utworzona Rezerwa na podatek odroczony w kwocie 58 mln zł, wynika ze zmiany zakładanych w kolejnych 36 miesiącach wypłat dochodów ze spółek zależnych do KRUK S.A. Wypłaty dochodów zostały założone na podstawie przewidywanych przepływów gotówkowych ze spółek zależnych do KRUK S.A. Rezerwa stanowi główny element odroczonego podatku dochodowego Grupy KRUK, którego szacowana wartość za III kwartał 2020 roku wynosi 60 mln zł.
Jednocześnie Emitent w dniu 29 października 2020 roku powziął informację o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za III kwartał 2020 rok i podjął decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.
Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za III kwartał 2020 roku wynosi 54 mln zł, a wstępny szacunkowy wynik netto za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wynosi 34 mln zł. Jednocześnie wstępna szacunkowa wartość EBITDA gotówkowej Grupy KRUK za III kwartał 2020 roku wynosi 324 mln zł, a za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wynosi 915 mln zł.
Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy KRUK za III kwartał 2020 roku, którego publikacja została przewidziana na 5 listopada 2020 roku.
 

Przewiń do góry