05/07/2019

Raport bieżący nr 38/2019: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Szóstego Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia VI Programu Emisji Obligacji Publicznych (VI Program) Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 lipca 2019 roku otrzymał informację o zatwierdzeniu w dniu 5 lipca 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego w związku z realizacją VI Programu.

Przewiń do góry