26/07/2017

Raport bieżący nr 38/2017: Zmiana daty publikacji raportu półrocznego

Zarząd KRUK S.A.(Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego KRUK S.A. za I półrocze 2017 roku (Raport półroczny). Raport półroczny zostanie opublikowany w dniu 5 września 2017 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku termin publikacji Raportu półrocznego ustalony był na dzień 6 września 2017 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry