31/08/2021

Raport bieżący nr 37/2021: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za I półrocze 2021

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 31 sierpnia 2021 roku informacji o wstępnym, szacunkowym skonsolidowanym wyniku finansowym netto Grupy KRUK za I półrocze 2021 roku, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.  
Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za I półrocze 2021 rok wynosi 396 mln zł. 
Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za I półrocze 2021 roku, którego publikacja została przewidziana na 8 września 2021 roku.
 

Przewiń do góry