21/05/2013

Raport bieżący nr 37/2013: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2013 roku podjął Uchwały Nr 22/2013 oraz Nr 23/2013 w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii P4 („Obligacje serii P4”) oraz serii R1 („Obligacje serii R1”) emitowanych w ramach Programów Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. 

Zgodnie ze wspomnianymi Uchwałami Zarząd Spółki stwierdził, że emisje Obligacji serii P4 oraz Obligacji serii  R1 doszły do skutku i że zostało przydzielonych:

- 40 000 Obligacji serii P4 , każda o wartości nominalnej 1.000,00 złotych i cenie emisyjnej równej 1.000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 40.000.000,00 złotych.

- 20 000 Obligacji serii R1, każda o wartości nominalnej 1.000,00 złotych i cenie emisyjnej równej 1.000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 20.000.000,00 złotych

Przewiń do góry