16/05/2023

Raport bieżący nr 36/2023: Przydział obligacji w ramach programu emisji obligacji w walucie Euro

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji w walucie Euro (Obligacje), Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 maja 2023 roku powziął informację o opłaceniu pełnej ceny emisyjnej Obligacji. 
Zgodnie z powziętą informacją Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że ostatecznie zostało przydzielonych 1 500 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 000 EUR, o łącznej wartości emisyjnej 150mln EUR. 
Obligacje są zdematerializowane i zarejestrowane pod nr ISIN: NO0012903444 w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez norweski centralny depozyt papierów wartościowych Verdipapirsentralen ASA.
 

Przewiń do góry