13/10/2020

Raport bieżący nr 36/2020: Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 października 2020 roku podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia treści zaproszenia (Zaproszenie) do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Emitenta. Skup akcji przeprowadzany jest zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji. 
Zaproszenie jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.
 

Przewiń do góry