30/06/2015

Raport bieżący nr 36/2015: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego obligacji serii W1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku dotyczącego rejestracji obligacji serii W1 KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 roku otrzymał Uchwałę nr 618/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W1 Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 133 599 obligacji na okaziciela serii W1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry