09/05/2013

Raport bieżący nr 36/2013: Zmiany w Zarządzie KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 maja 2013 r. Pan Rafał Janiak złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta  rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2013r. Rezygnacja została złożona  z ważnych powodów prywatnych i rodzinnych związanych w szczególności z miejscem zamieszkania poza Polską.

W związku z powyższym uchwałą z dnia 9 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powierzyć od dnia 1 września 2013 r. obowiązki pełnione przez Pana Rafała Janiaka Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Zasępie powołując go z dniem 1 września 2013 r. na stanowisko  Członka Zarządu ds. Finansów oraz odwołując go jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2013 r. ze stanowiska Członka Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju.
Rada Nadzorcza w drodze uchwały dokonała również określenia nowej liczby członków Zarządu Spółki – zmniejszenie z sześciu do pięciu członków.

Przewiń do góry