26/04/2024

Raport bieżący nr 35/2024: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za I kwartał 2024

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 26 kwietnia 2024 roku informacji o wstępnych szacunkowych danych finansowych Grupy KRUK za I kwartał 2024 roku, Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości:
-    wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za I kwartał 2024 roku wynosi 338 mln zł;
-    wstępna EBITDA gotówkowa Grupy KRUK za I kwartał 2024 roku wynosi 604 mln zł;
-    szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej Grupy KRUK na koniec I kwartału 2024 roku wynosi 2,3.
Przedstawione dane finansowe mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. 
Emitent informuje, iż niezaudytowane dane finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za 1 kwartał 2024 roku, którego publikacja została przewidziana na 8 maja 2024 roku.
 

Przewiń do góry