15/04/2022

Raport bieżący nr 35/2022: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta tj. Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca), a Unicredit SpA z siedzibą w Mediolanie. Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o wartości nominalnej do 350 mln EUR (1,62 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 15 kwietnia 2022 roku) powstałych w okresie od pierwszego kwartału 2022 do końca roku 2022. 

Wierzytelności zostaną nabyte w czterech transzach.

Przewiń do góry