09/10/2020

Raport bieżący nr 35/2020: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wpływie sytuacji epidemicznej na wyniki Grupy KRUK

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

III kwartał 2020 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

III kw. 2020

III kw. 2019

zmiana

133mln zł

734 mln zł

-82%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

III kw. 2020 

III kw. 2019 

zmiana

33 mln zł

83 mln zł

-60%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

III kw. 2020

III kw. 2019

zmiana

 452 mln zł

 433 mln zł

+4%

 

I – III kwartał  2020

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

 I-III kw. 2020

I-III kw.  2019

zmiana

825 mln zł

4 022 mln zł

-79%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

I-III kw.  2020

I-III kw.  2019

zmiana

113 mln zł

392 mln zł

-71%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

I-III kw. H 2020

I-III kw.  2019

zmiana

1 346 mln zł

1 307 mln zł

+3%

Emitent informuje, że Grupa KRUK prowadzi działania w celu zminimalizowania negatywnego wpływu COVID-19 na aktywa i wyniki finansowe oraz w celu przygotowania Grupy do pełnej aktywności inwestycyjno-operacyjnej po jego ustąpieniu. 
Emitent informuje, że sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy na koniec III kwartału 2020 roku oraz na dzień publikacji tego raportu jest stabilna. Grupa KRUK ma wysokie kapitały własne ( 1 987 mln zł na 30 czerwca 2020) i niski poziom zadłużenia (1,9 dług odsetkowy netto/EBITDA gotówkowa na 30 czerwca 2020). Szacunkowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30 września 2020 roku wyniosła w Grupie KRUK 264 mln zł, co oznacza wzrost o 14 mln zł w porównaniu do 30 czerwca 2020 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 30 września 2020 roku wyniosła 1 181 mln zł i wzrosła o 271 mln zł w porównaniu do  30 czerwca 2020 roku.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku zostaną przekazane w raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za trzeci kwartał 2020 roku, którego publikacja została przewidziana na 5 listopada 2020 roku.

Przewiń do góry