25/06/2019

Raport bieżący nr 35/2019: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Zarząd KRUK S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Przewiń do góry